گردونه ی نورگیرسنتر نورگیرسنتر
نورگیرسنتر (تبلیغ)

پوشش حیاط خلوت

مجری انواع پوششهای نورگیر وسقف های سبک ونورگیرهای ساختمانی ،پوشش سقف حیاط خلوت ،پوشش نورگیرپاسیو، پوشش تراس وسقف خرپشته،پوشش استخر،نورگیرحیاط خلوت، گلخانه، پارکینگ ،بالکن و...بااستفاده از نورگیر های حبابی(کوپل) یاپایه وحباب وهمچنین ورقهای پلی کربنات دویاچند جداره ساده وم بیشتر ..
نورگیرسنتر (تبلیغ)

پوشش حیاط خلوت

مجری انواع پوششهای نورگیر وسقف های سبک ونورگیرهای ساختمانی ،پوشش سقف حیاط خلوت ،پوشش نورگیرپاسیو، پوشش تراس وسقف خرپشته،پوشش استخر،نورگیرحیاط خلوت، گلخانه، پارکینگ ،بالکن و...بااستفاده از نورگیر های حبابی(کوپل) یاپایه وحباب وهمچنین ورقهای پلی کربنات دویاچند جداره ساده وم بیشتر ..
نورگیرسنتر (تصویر)

پوشش پارکینگ

نورگیرسنتر (تصویر)

پوشش گنبد

نورگیرسنتر (تصویر)

پوشش گلخانه

نورگیرسنتر (تصویر)

پوشش استخر

نورگیرسنتر (تصویر)

باران گیر

نورگیرسنتر (تصویر)

پوشش پل عابر

نورگیرسنتر (تصویر)

سقف کاذب آسمان مجازی

نورگیرسنتر (تصویر)

آلاچیق

نورگیرسنتر (تصویر)

پوشش نورگیر


 |